تولید انواع لوله و اتصالات کامپوزیتی

تولید انواع لوله، اتصالات و قطعات کامپوزیتی که شامل انواع  GRP، GRVE و GRE می شود.

0 Comments

Add Your Comment: