شانزدهمین نمایشگاه رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت

شانزدهمین نمایشگاه رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت

شانزدهمین نمایشگاه رنگ ، رزین ، پوششهای صنعتی و کامپوزیت از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ آذرماه ۱۳۹۵ به مدت چهار روز، از ساعت ۹ صبح لغایت ۵ عصر پذیرای عموم مردم و بازدیدکنندگان می‌باشد.

0 Comments

Add Your Comment: