چسب نانو اپکسی

چسب نانو اپکسی

در حال حاضر چسب های اپوکسی در اغلب صنایع مانند صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، ساختمان و هوافضا در حال استفاده می باشد. از کاربردهای این چسب ها می توان به اتصال لوله ها و نشتی گیری مخازن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اتصال اجزاء هواپیما در صنایع هوا و فضا نام برد. این چسب ها به دلیل چسبندگی بالا و مقاومت به خوردگی مناسب از معروفیت و محبوبت بیشتری نسبت به سایر چسب ها برخوردارند. از این چسب ها در چسباندن انواع سطوح پلیمری، فلزی، چوبی و سنگی استفاده کرد. در حال حاضر چسب های اپوکسی مورد نیاز صنایع مختلف از طریق واردات تامین می گردد.

چسب های نانو اپوکسی از نوع چسب های دو جزئی می باشد که در آنها جهت افزایش خواص علاوه بر فیلرهای مرسوم مورد استفاده در چسب‌ها از ادتیوهای نانو نیز طی فرآیندهای خاصی استفاده شده است. افزودن این ادتیو ها سبب شده است خواص چسب‌های اپوکسی نانو در مقایسه با چسب‌های معمولی بهبود یابد. از این چسب‌ها می توان جهت اتصال انواع سطوح فلزی، غیر فلزی و پلیمری استفاده نمود. چسب های اپوکسی از مقاومت شیمیایی بسیار مناسب در محیط های خورنده بر خوردارند که با افزودن ادتیوهای نانو بهبود خواص مکانیکی آنها سبب توسعه استفاده از آنها در صنایع مختلف در شرایط خاص و دشوار گردیده است. با استفاده از افزودنیهای نانو می توان خواص مکانیکی و شیمیایی این چسب ها را بطور چشمگیری افزایش داد. به عنوان مثال با افزودن نانو کلی و یا نانو تیوب کربنی به چسب های اپوکسی می توان استحکام کششی و برشی آنها را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داد ضمن اینکه مقاومت دمایی این چسب ها با افزودن ادتیو های نانو افزایش می‌یابد. با توجه به خواص چسب‌های نانو کاربرد آنها در صنایع خاص و شرایط کاری پیچیده و دشوار مانند صنایع هواپیمایی و خودرویی میسر می‌گردد. در جال حاضر در داخل کشور تولیده کننده ای برای چسب های نانو اپوکسی وجود ندارد. در همین راستا شرکت پیشرو سازه پیوند بر اساس دانش فنی سابقه علمی اعضای خود تولید این چسب ها را در برنامه کاری خود قرار داد است.

برخی از ویژگیهای این چسب ها عبارتند از:

  • استحکام کششی و برشی بالاتر نسبت به چسب های معمولی
  • تافنس و چقرمگی بالاتر نسبت به چسب های معمولی
  • مدول الاستیسیته و سفتی بالاتر نسبت به چسب های معمولی
  • بهبود مقاومت به ضربه
  • افزایش چشمگیر مقاومت به خستگی دزار مدت چسب ها
  • افزایش شدید استحکام فشاری چسب
  • بهبود مقاومت دمایی چسب
0 Comments

Add Your Comment: